فیتنس و تغذیه

تمرین های اینتروال

یکی از جالب ترین ورزش ها برای وزن کم کردن استفاده از تمرینات اینتروال می باشد. این ورزش را می ...
دراز و نشست

دوچرخه سواری

یکی از کالری سوزترین ورزش ها برای کسانی که قصد دارند وزن خود را کم کننددوچرخه سواری می باشد.ثابت شده ...
دوچرخه سواری

طناب زنی

طناب زدن یکی از ورزش های مفرح برای خلاص شدن از شر چربی ها می باشد. این ورزش نسبت به دویدن ...
طناب زنی